Rovinka

Obec Rovinka sa nachádza 1,2 kilometra juhovýchodne od Bratislavy. Obec pretína dôležitá dopravná tepna a v bezprostrednom okolí sa buduje obchvat Bratislavy D4 a rýchlostná cesta R7. Riešené územie sa nachádza v intraviláne obce Rovinka. V oblasti je vysoké percento občianskej vybavenosti ako aj dobré napojenie na cestné komunikácie a verejnú dopravu. V blízkosti sa nachádza hrádza vedúca k miestam určeným na športové a voľnočasové aktivity. V oblasti sú aj tri jazerá, malebná príroda lužných lesov a množstvo cyklotrás.