Financovanie

Postup financovania

  • Rezervačný poplatok vo výške 5 000€
  • Po podpise zmluvy o budúcej zmluve doplatok do 10% z kúpnej ceny
  • Zostávajúcu časť kúpnej ceny po kolaudácii

Financovanie kúpy rodinného domu na kľúč:

  • Úver
  • Hotovosť
  • Kombinácia úveru a hotovosti